Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

 • โคมไฟประติมากรรมกินรี

  โคมไฟประติมากรรมกินรี รหัส : CRSeries-2150 ยี่ห้อ : RF รุ่น : โคมไฟกินรี            ผลิตและออกแบบ โคมไฟประติมากรรมกินรีมีหลายขนาดให้เลือก ราคายอมเยาว์ รับปรึกษางานประติมากรรม พร้อม ออกแบบโมล์ด แม่พิมพ์ต่างๆ ด้วยช่างผู้ชำนาญงานมากว่า 30 ปี โคมไฟประติมากรรม กินรี  มีขนาดให้เลือก 1.5 M  กินรีตัวใหญ่สุด         เหมาะกับเสาไฟความสูง  8-12M 1.4M   กินรีตัวใหญ่              เหมาะกับเสาไฟความสุง 6-8M 1.2M   กินรีตัวขนาดกลาง    เหมาะกับเสาไฟความสูง 5-6M 1.0M   กินรีตัวขนาดเล็ก      เหมาะกับเสาไฟความสูง 3-5M 0.80M  กินรีตัวขนาดจิ๋ว       เหมาะกับหัวเสา บนหัวกำแพง อาคารสูง 0.50M  กินรีตัวขนาดจิ๋ว       เหมาะกับหัวเสา บนหัวกำแพง อาคารเตี้ยๆ            ความสูงของเสาไฟกินรี เป็นขนาดแจ้งไว้ตามความเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนทำตามลูกค้าได้เป็นสำคัญ          ฐานเสาโคมไฟกินรี นั้นมีหลายแบบหลายลายสามารถเลือกได้ตามงบประมาณ หรือ ออกแบบเฉพาะโครงการนั้น ๆ ได้ เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ และใช้เป็นสัญลักษณ์ ของสถานที่นั่น ๆ ได้          พานบัวลายไทย กำไรกลางเสา โคมไฟกินรีนั้น เราจะใช้ชุดเดี่ยวกันกับฐานเสาโคมไฟกินรีซึ่งจะเป็นลายเดี่ยวกันหรือ ตามความต้องการของลูกค้า รูปแบบโคมไฟประติมากรรมกินรี มีหลายแบบดังนี้ โคมไฟกินรี แบบเสาไฟสนาม โคมไฟกินรี แบบติดหัวเสา โคมไฟกินรี แบบติดผนัง โคมไฟกินรี แบบกิ่งเดี่ยว โคมไฟกินรี แบบกิ่งคุ่

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟประติมากรรมมังกร

  โคมไฟประติมากรรมช้างทรง มีหลายแบบหลายขนาด สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ ตามเบอร์ด้านบน            โคมไฟรูปสัตว์ต่างๆ มีหลายแบบหลายสไตล์ สามารถเลือกได้ หรือผลิตตามแบบของลูกค้าโคมไฟรูปสัตว์สามารถผลิตเป็นแบบ หัวเดี่ยว หรือ หัวคุ่ได้ หรือเป็นลักษณะ สามหัว หรือสี่หัว รูปแบบโคมไฟประติมากรรมมังกร  มีหลายแบบดังนี้ โคมไฟมังกร  แบบเสาไฟสนาม โคมไฟมังกร  แบบติดหัวเสา โคมไฟมังกร  แบบติดผนัง โคมไฟมังกร  แบบกิ่งเดี่ยว โคมไฟมังกร  แบบกิ่งคุ่

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟประติมากรรมหงส์ 2 มิติ

  โคมไฟประติมากรรมหงส์ 2 มิติ  รูปแบบโคมไฟประติมากรรมหงส์ 2 มิติ มีหลายแบบดังนี้ โคมไฟประติมากรรมหงส์ 2 มิติ แบบเสาไฟสนาม โคมไฟประติมากรรมหงส์ 2 มิติ แบบติดหัวเสา โคมไฟประติมากรรมหงส์ 2 มิติ แบบติดผนัง โคมไฟประติมากรรมหงส์ 2 มิติ แบบกิ่งเดี่ยว โคมไฟประติมากรรมหงส์ 2 มิติ แบบกิ่งคุ่

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟประติมากรรมช้าง

  โคมไฟประติมากรรมช้างทรง รหัส : CRSeries-4151 ยี่ห้อ : RF รุ่น : โคมไฟประติมากรรมช้างทรง            โคมไฟประติมากรรมช้างทรง มีหลายแบบหลายขนาด สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ ตามเบอร์ด้านบน            โคมไฟรูปสัตว์ต่างๆ มีหลายแบบหลายสไตล์ สามารถเลือกได้ หรือผลิตตามแบบของลูกค้าโคมไฟรูปสัตว์สามารถผลิตเป็นแบบ หัวเดี่ยว หรือ หัวคุ่ได้ หรือเป็นลักษณะ สามหัว หรือสี่หัว

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟประติมากรรมพญานาค

  โคมไฟประติมากรรมพญานาค            โคมไฟประติมากรรมพญานาค มีหลายแบบหลายขนาด สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ ตามเบอร์ด้านบน            โคมไฟรูปสัตว์ต่างๆ มีหลายแบบหลายสไตล์ สามารถเลือกได้ หรือผลิตตามแบบของลูกค้าโคมไฟรูปสัตว์สามารถผลิตเป็นแบบ หัวเดี่ยว หรือ หัวคุ่ได้ หรือเป็นลักษณะ สามหัว หรือสี่หัว

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑ

  โคมไฟประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑ            มีหลายแบบหลายขนาด สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้             โคมไฟรูปสัตว์ต่างๆ มีหลายแบบหลายสไตล์ สามารถเลือกได้ หรือผลิตตามแบบของลูกค้าโคมไฟรูปสัตว์สามารถผลิตเป็นแบบ หัวเดี่ยว หรือ หัวคุ่ได้ หรือเป็นลักษณะ สามหัว หรือสี่หัว

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟ 12 นักษัตร

  โคมไฟ 12 นักษัตร    สามารถสั่งทำได้ตามความต้องการของลูกค้า ระยะเวลาผลิตขึ้นอยู่กับจำนวน และรูปแบบ มีแบบต่างๆ สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลุกค้า

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟกุ้ง

  โคมไฟกุ้ง รูปแบบโคมไฟประติมากรรมกุ้ง มีหลายแบบดังนี้ โคมไฟกุ้ง แบบเสาไฟสนาม โคมไฟกุ้ง แบบติดหัวเสา โคมไฟกุ้ง แบบติดผนัง โคมไฟกุ้ง แบบกิ่งเดี่ยว โคมไฟกุ้ง แบบกิ่งคุ่

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟปลา

  โคมไฟปลา รูปแบบโคมไฟประติมากรรมปลา มีหลายแบบดังนี้ โคมไฟปลา แบบเสาไฟสนาม โคมไฟปลา แบบเสาไฟสนาม โคมไฟปลา แบบติดหัวเสา โคมไฟปลา แบบติดผนัง โคมไฟปลา แบบกิ่งเดี่ยว โคมไฟปลา แบบกิ่งคุ่

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟผลไม้

  โคมไฟผลไม้ รูปแบบโคมไฟประติมากรรมกินรี มีหลายแบบดังนี้ โคมไฟผลไม้  แบบเสาไฟสนาม โคมไฟผลไม้  แบบติดหัวเสา โคมไฟผลไม้  แบบติดผนัง โคมไฟผลไม้  แบบกิ่งเดี่ยว โคมไฟผลไม้  แบบกิ่งคุ่

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟติดผนัง กินรี

  โคมไฟติดผนัง กินรี รหัส : CRSeries-2150 ยี่ห้อ : RF รุ่น : โคมไฟกินรี            ผลิตและออกแบบ โคมไฟประติมากรรมกินรีมีหลายขนาดให้เลือก ราคายอมเยาว์ รับปรึกษางานประติมากรรม พร้อม ออกแบบโมล์ด แม่พิมพ์ต่างๆ ด้วยช่างผู้ชำนาญงานมากว่า 30 ปี โคมไฟประติมากรรม กินรี  มีขนาดให้เลือก 1.5 M  กินรีตัวใหญ่สุด          เหมาะกับเสาไฟความสูง  8-12M 1.4M   กินรีตัวใหญ่              เหมาะกับเสาไฟความสุง 6-8M 1.2M   กินรีตัวขนาดกลาง     เหมาะกับเสาไฟความสูง 5-6M 1.0M   กินรีตัวขนาดเล็ก       เหมาะกับเสาไฟความสูง 3-5M 0.80M  กินรีตัวขนาดจิ๋ว        เหมาะกับหัวเสา บนหัวกำแพง อาคารสูง 0.50M  กินรีตัวขนาดจิ๋ว        เหมาะกับหัวเสา บนหัวกำแพง อาคารเตี้ยๆ            ความสูงของเสาไฟกินรี เป็นขนาดแจ้งไว้ตามความเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนทำตามลูกค้าได้เป็นสำคัญ          ฐานเสาโคมไฟกินรี นั้นมีหลายแบบหลายลายสามารถเลือกได้ตามงบประมาณ หรือ ออกแบบเฉพาะโครงการนั้น ๆ ได้ เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ และใช้เป็นสัญลักษณ์ ของสถานที่นั่น ๆ ได้          พานบัวลายไทย กำไรกลางเสา โคมไฟกินรีนั้น เราจะใช้ชุดเดี่ยวกันกับฐานเสาโคมไฟกินรีซึ่งจะเป็นลายเดี่ยวกันหรือ ตามความต้องการของลูกค้า รูปแบบโคมไฟประติมากรรมกินรี มีหลายแบบดังนี้ โคมไฟกินรี แบบเสาไฟสนาม โคมไฟกินรี แบบติดหัวเสา โคมไฟกินรี แบบติดผนัง โคมไฟกินรี แบบกิ่งเดี่ยว โคมไฟกินรี แบบกิ่งคุ่

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟติดผนัง ช้างทรง

  โคมไฟติดผนัง ช้างทรง รหัส : CRSeries-4151 ยี่ห้อ : RF รุ่น : โคมไฟประติมากรรมช้างทรง            โคมไฟประติมากรรมช้างทรง มีหลายแบบหลายขนาด สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ ตามเบอร์ด้านบน            โคมไฟรูปสัตว์ต่างๆ มีหลายแบบหลายสไตล์ สามารถเลือกได้ หรือผลิตตามแบบของลูกค้าโคมไฟรูปสัตว์สามารถผลิตเป็นแบบ หัวเดี่ยว หรือ หัวคุ่ได้ หรือเป็นลักษณะ สามหัว หรือสี่หัว  

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟติดผนัง หงส์

  โคมไฟติดผนังหงส์ รหัส : CRSeries-3150 ยี่ห้อ : RF รุ่น : โคมไฟหงส์              ผลิตและออกแบบ โคมไฟประติมากรรมหงส์มีโคมไฟหงส์หัวเสา โคมไฟหงส์ติดผนัง เสาไฟโคมไฟหงส์แบบกิ่งเดี่ยว เสาไฟโคมไฟหงส์ แบบกิ่งคู่ หลายขนาดให้เลือก ราคาโรงงาน รับปรึกษาออกแบบงานประติมากรรมพร้อม ผลิตแบบโมล์ด แม่พิมพ์หงส์ต่าง ๆ ด้วยช่างผู้ชำนาญงานมากว่า 30 ปี โด่ดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์ของลูกค้าพอใจเป็นสำคัญ โคมไฟประติมากรรม หงส์  มีขนาดให้เลือก 1.5 M  โคมหงส์ตัวใหญ่สุด ขนาดนี้ใหญ่กว่าถนนอักษะ เหมาะกับเสาไฟความสูง  8-12M 1.4M   โคมหงส์ตัวใหญ่  ขนาดนี้ใหญ่เท่ากับถนนอักษะ เหมาะกับเสาไฟความสุง 6-8M 1.2M   โคมหงส์ตัวขนาดกลาง เหมาะกับเสาไฟความสูง 5-6M 1.0M   โคมหงส์ตัวขนาดเล็ก เหมาะกับเสาไฟความสูง 3-5M 0.80M  โคมหงส์ตัวขนาดจิ๋ว เหมาะกับหัวเสา บนหัวกำแพง อาคารสูง 0.50M  โคมหงส์ตัวขนาดจิ๋ว เหมาะกับหัวเสา บนหัวกำแพง อาคารเตี้ย ๆ            ความสูงของเสาไฟหงส์ เป็นขนาดแจ้งไว้ตามความเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนทำตามลูกค้าได้เป็นสำคัญ          ฐานเสาโคมไฟหงส์ นั้นมีหลายแบบหลายลายสามารถเลือกได้ตามงบประมาณ หรือ ออกแบบเฉพาะโครงการนั้น ๆ ได้ เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ และใช้เป็นสัญลักษณ์ ของสถานที่นั่น ๆ ได้          พานบัวลายไทย กำไรกลางเสา โคมไฟหงส์นั้น เราจะใช้ชุดเดี่ยวกันกับฐานเสาโคมไฟหงส์ซึ่งจะเป็นลายเดี่ยวกันหรือ ตามความต้องการของลูกค้า รูปแบบโคมไฟประติมากรรมหงส์ มีหลายแบบดังนี้ โคมไฟหงส์ แบบเสาไฟสนาม โคมไฟหงส์ แบบติดหัวเสา โคมไฟหงส์ แบบติดผนัง โคมไฟหงส์แบบกิ่งเดี่ยว โคมไฟหงส์ แบบกิ่งคุ่

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมผนังดัดโค้งฝาชีช่องแสง

  โคมผนังดัดโค้งฝาชีช่องแสง รหัส : CRBRA-0213 ยี่ห้อ : CRLighting รุ่น    : โคมผนังดัดโค้งฝาชีช่องแสง              เหมาะสำหรับติดผนังบริเวณทั่วไป เช่น ทางเดินส่วนต่างๆ ผนังภายนอก รอบๆ อาคาร โรงแรม โรงเรียน ศูนย์ราชการต่างๆ รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ให้แสงสว่างตามทางเท้า และเพิ่มความสวยงาม กับสถานที่ CRBRA-0213 โคมไฟกิ่งติดผนัง Bracket Light ตัวโคมผลิตจากอลูมีเนียมอัลลอย สีฝุ่นกัน UV (Expoxy) ฝาครอบโคมผลิตจากแก้วใสหรืออะคิริคใส ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 น็อตผลิตจากแสตนเลส กล่อง Control gear ติดตั้งภายในโคม รีเฟลกเตอร์ผลิตจากอลูมีเนียมชุบอโนไดซ์ ชนิดหลอดไฟที่ใช้ได้กับโคมรุ่นนี้ หลอด Incandesent                     หลอดไส้ต่างๆ           ขั้ว E27           60 watt (Max) หลอด Compact fluorescent        หลอดประหยัดไฟ      ขั้ว G24D3      26 Watt (Max) หลอด Mercury vapour                หลอดแสงจันทร์        ขั้ว E27           80 Watt (Max) หลอด Metal halide                     หลอดเมทัลฮาไลน์     ขั้ว E27           70 Watt(Max) หลอด Highpressure sodium       หลอดโซเดียม           ขั้ว E27           70 Watt(Max)

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมผนังโป๊ะลูกบอล

  โคมผนังโป๊ะลูกบอล รหัส : CRBRA-0209 ยี่ห้อ : CRLighting รุ่น : โคมผนังโป๊ะลูกบอล14" รีเฟล็กเตอร์             เหมาะสำหรับติดผนังบริเวณทั่วไป เช่น ทางเดินส่วนต่างๆ ผนังภายนอก รอบๆ อาคาร โรงแรม โรงเรียน ศูนย์ราชการต่างๆ รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ให้แสงสว่างตามทางเท้า และเพิ่มความสวยงาม กับสถานที่ CRBRA-0209 โคมไฟกิ่งติดผนัง Bracket Light ตัวโคมผลิตจากอลูมีเนียมอัลลอย สีฝุ่นกัน UV (Expoxy) ฝาครอบโคมผลิตจากแก้วใสหรืออะคิริคใส ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 น็อตผลิตจากแสตนเลส กล่อง Control gear ติดตั้งภายในโคม รีเฟลกเตอร์ผลิตจากอลูมีเนียมชุบอโนไดซ์   ชนิดหลอดไฟที่ใช้ได้กับโคมรุ่นนี้ หลอด Incandesent                         หลอดไส้ต่างๆ            ขั้ว  E27          100 watt (Max) หลอด Compact fluorescent           หลอดประหยัดไฟ        ขั้ว E27            60 watt (Max) หลอด Compact fluorescent           หลอดประหยัดไฟ        ขั้ว G24D3       26 Watt (Max) หลอด Mercury vapour                   หลอดแสงจันทร์          ขั้ว E27            80 Watt (Max) หลอด Metal halide                         หลอดเมทัลฮาไลน์      ขั้ว E27            70 Watt (Max) หลอด Highpressure sodium          หลอดโซเดียม             ขั้ว E27            70 Watt (Max)

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมฝังพื้นหน้าตะแกรง

  โคมฝังพื้นหน้าตะแกรง รหัส : CRING-0507 ยี่ห้อ : CRLighting รุ่น : โคมฝั่งพื้นหน้าตะแกรง รายละเอียดย่อ : เหมาะ สำหรับติดตั้งฝั่งพื้น เน้นแสงขึ้นจากด้านล่าง ช่วยในการเน้นวัตถุที่แสงส่องมากระทบเพิ่มความสวยงามและช่วยเป็นจุดเด่นแก่ สถานที่นั่นในยามค่ำคืนเป็นอย่างดี รายละเอียดทั้งหมด : CRING-0507 โคมฝั่งพื้น Inground ตัวโคมผลิตจากอลูมีเนียมอัลลอย สีฝุ่นกัน UV (Expoxy) ฝาครอบโคมผลิตจากแก้วใสหรืออะคิริคใส ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 น็อตผลิตจากแสตนเลส กล่อง Control gear ติดตั้งภายในโคม รีเฟลกเตอร์ผลิตจากอลูมีเนียมชุบอโนไดซ์ ชนิดหลอดไฟที่ใช้ได้กับโคมรุ่นนี้ หลอด Incandesent                          หลอดไส้ต่างๆ          ขั้ว  E27         100watt (Max) หลอด Compact fluorescent            หลอดประหยัดไฟ      ขั้ว E27           60 watt (Max) หลอด Compact fluorescent            หลอดประหยัดไฟ      ขั้ว G24D3      26 Watt (Max) หลอด Mercury vapour                    หลอดแสงจันทร์        ขั้ว E27           80 Watt (Max) หลอด Metal halide                         หลอดเมทัลฮาไลน์     ขั้ว E27           70 Watt (Max) หลอด Highpressure sodium           หลอดโซเดียม           ขั้ว E27           70 Watt (Max)

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมฝังพื้นหน้าสแตนเลสสี่เหลี่ยม

  โคมฝังพื้นหน้าสแตนเลสสี่เหลี่ยม รหัส : CRING-0502 ยี่ห้อ : CRLighting รุ่น : โคมฝั่งพื้นหน้าแสตนเลสสี่เหลี่ยม รายละเอียดย่อ :        เหมาะ สำหรับสถานที่เป็นดิน ปักลงในดิน เช่นสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ เพื่อให้แสงสว่าง และยังสมารถประดับสวนและสนามนั้นๆ ให้ความสวยงาม สะดวกในการย้ายที่ได้ง่าย CRGAR-0502 โคมฝังพื้น lnground ตัวโคมผลิตจากอลูมีเนียมอัลลอย สีฝุ่นกัน UV (Expoxy) ฝาครอบโคมผลิตจากแก้วใสหรืออะคิริคใส ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 น็อตผลิตจากแสตนเลส กล่อง Control gear ติดตั้งภายในโคม รีเฟลกเตอร์ผลิตจากอลูมีเนียมชุบอโนไดซ์ ชนิดหลอดไฟที่ใช้ได้กับโคมรุ่นนี้ หลอด Incandesent                          หลอดไส้ต่างๆ           ขั้ว  E27         100watt (Max) หลอด Compact fluorescent             หลอดประหยัดไฟ      ขั้ว E27           60 watt (Max) หลอด Compact fluorescent             หลอดประหยัดไฟ      ขั้ว G24D3      26 Watt (Max) หลอด Mercury vapour                     หลอดแสงจันทร์        ขั้ว E27           80 Watt (Max) หลอด Metal halide                          หลอดเมทัลฮาไลน์     ขั้ว E27           70 Watt (Max) หลอด Highpressure sodium            หลอดโซเดียม           ขั้ว E27           70 Watt (Max)

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟฝังบันไดหน้าบวกวงกลมตรงกลาง

  โคมไฟฝังบันหน้าบวกวงกลมตรงกลาง รหัส : CRSTE-1009 ยี่ห้อ : CRLighting รุ่น : โคมไฟฝังบันหน้าบวกวงกลมตรงกลาง รายละเอียดย่อ : เหมาะสำหรับติดบันได ให้แสงสว่าง ในทางเดินขั้นบันไดและให้ความสวยงามกับบันไดในยามค่ำคืน CRSTE-1009 โคมไฟฝังบันได Step Light ตัวโคมผลิตจากอลูมีเนียมอัลลอย สีฝุ่นกัน UV (Expoxy) ฝาครอบโคมผลิตจากแก้วใสหรืออะคิริคใส ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 น็อตผลิตจากแสตนเลส กล่อง Control gear ติดตั้งภายในโคม ชนิดหลอดไฟที่ใช้ได้กับโคมรุ่นนี้ หลอด Incandesent                      หลอดไส้ต่างๆ           ขั้ว  E27         100 watt (Max) หลอด Compact fluorescent         หลอดประหยัดไฟ      ขั้ว E27            60 watt (Max) หลอด Compact fluorescent         หลอดประหยัดไฟ      ขั้ว G24D3       26 Watt (Max)

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟติดผนังทึบบนซีกเดี่ยวกลางล่าง

  โคมไฟติดผนังทึบบนซีกเดี่ยวกลางล่าง รหัส : CRWAL-1101 ยี่ห้อ : CRLighting รุ่น : โคมไฟติดผนังทึบบนซีกเดี่ยวกลางล่าง รายละเอียดย่อ :         เหมาะ สำหรับติดกำแพงรั้ง ผนัง อาคาร โรงเรียน รีสอร์ท คอนโดมิเนียม สถานที่ราชการ หมู่บ้าน เพิ่มความสวยงาม และ ให้แสงสว่างเฉพาะด้านล่าง ช่วยให้ไม่แยงตา รายละเอียดทั้งหมด : CRWAL-1101 โคมไฟติดผนัง Wall Mount Light ตัวโคมผลิตจากอลูมีเนียมอัลลอย สีฝุ่นกัน UV (Expoxy) ฝาครอบโคมผลิตจากอะคิริคสีขาวนม ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 น็อตผลิตจากแสตนเลส กล่อง Control gear ติดตั้งภายในโคม รีเฟลกเตอร์ผลิตจากอลูมีเนียมชุบอโนไดซ์ ชนิดหลอดไฟที่ใช้ได้กับโคมรุ่นนี้ หลอด Incandesent                         หลอดไส้ต่างๆ          ขั้ว  E27         100 watt (Max) หลอด Compact fluorescent           หลอดประหยัดไฟ      ขั้ว E27            60 watt (Max) หลอด Compact fluorescent           หลอดประหยัดไฟ      ขั้ว G24D3       26 Watt (Max)

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟติดผนังสี่เหลียมทึบบน

  โคมไฟติดผนังสี่เหลียมทึบบน รหัส : CRWAL-1110 ยี่ห้อ : CRLighting รุ่น : โคมไฟติดผนังสี่เหลียมทึบบน รายละเอียดย่อ :       เหมาะสำหรับติดกำแพงรั้ง ผนัง อาคาร โรงเรียน รีสอร์ท คอนโดมิเนียม สถานที่ราชการ หมู่บ้าน เพิ่มความสวยงาม และ ให้แสงสว่างเฉพาะทางด้านล่าง ช่วยให้แสงไม่แยงตา CRWAL-1110 โคมไฟติดผนัง Wall Mount Light     ตัวโคมผลิตจากอลูมีเนียมอัลลอย     สีฝุ่นกัน UV (Expoxy)     ฝาครอบโคมผลิตจากอะคิริคสีขาวนม     ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP55     น็อตผลิตจากแสตนเลส     กล่อง Control gear ติดตั้งภายในโคม     รีเฟลกเตอร์ผลิตจากอลูมีเนียมชุบอโนไดซ์ ชนิดหลอดไฟที่ใช้ได้กับโคมรุ่นนี้ หลอด Incandesent หลอดไส้ต่างๆ ขั้ว E27 100watt (Max) หลอด Compact fluorescent หลอดประหยัดไฟ ขั้ว E27 60 watt (Max) หลอด Compact fluorescent หลอดประหยัดไฟ ขั้ว G24D3 26 Watt (Max)  

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟถนนหลังเต่า

  โคมไฟถนนหลังเต่า รหัส : CRSTR-004 ยี่ห้อ : CRLighting รุ่น : โคมไฟถนนหลังเต่า 250W รายละเอียดย่อ : โคมไฟถนนหลังเต่า 250W-400W   เสามีความสุงหลายขนาดผลิตตามออเดอร์ CRSTR-004 โคมไฟถนนหลังเต่า     Porcelain lampholder E40     For HID lamp     HPMV 250-400w     MH 250-400w     HPS 250-400w     Exterior uses: installation on bracket arm     Non-corrodible aluminum body     Mirror bright aluminum reflector     Built-in control gear compartment     Hingeable clear glass diffuser

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟส่องขึ้นลง

  โคมไฟส่องขึ้นลง รหัส : CRUPD-0227 ยี่ห้อ : CRLighting รุ่น : Up-Down Light ส่องขึ้นส่องลง รายละเอียดย่อ :        เหมาะสำหรับติดผนังบริเวณทั่วไป เช่น ทางเดินส่วนต่างๆ ผนังภายนอก รอบๆ อาคาร โรงแรม โรงเรียน ศูนย์ราชการต่างๆ รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ให้แสงสว่างตามทางเท้า และเพิ่มความสวยงาม กับสถานที่ CRUPD-0227 Up-Down Light     ตัวโคมผลิตจากอลูมีเนียมอัลลอย     สีฝุ่นกัน UV (Expoxy)     ฝาครอบโคมผลิตจากแก้วใสหรืออะคิริคใส     ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP55     น็อตผลิตจากแสตนเลส     กล่อง Control gear ติดตั้งภายในโคม     รีเฟลกเตอร์ผลิตจากอลูมีเนียมชุบอโนไดซ์ ชนิดหลอดไฟที่ใช้ได้กับโคมรุ่นนี้ หลอด Incandesent  หลอดไส้ต่างๆ 100watt (Max) หลอด Compact fluorescent       หลอดประหยัดไฟ    60 watt (Max) หลอด Compact fluorescent  หลอดประหยัดไฟ 26 Watt (Max) หลอด Mercury vapour    หลอดแสงจันทร์  80 Watt (Max) หลอด Metal halide   หลอดเมทัลฮาไลน์ 70 Watt(Max) หลอด Highpressure sodium หลอดโซเดียม   70 Watt(Max)

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมไฟห้อยเพดาน

  โคมไฟห้อยเพดาน รหัส : CRPAN-0601 ยี่ห้อ : CRLighting รุ่น   : โคมห้อยฝาชี 50 cm             เหมาะสำหรับติดเพดาน ใต้ระเบียง เฉลียง ใต้หลังคา เพิ่มความสว่าง และ ประดับความสวยงาม CRPAN-0601 โคมห้อย Pandent Light ตัวโคมผลิตจากอลูมีเนียมอัลลอย สีฝุ่นกัน UV (Expoxy) ฝาครอบโคมผลิตจากแก้วใสหรืออะคิริคใส ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 น็อตผลิตจากแสตนเลส กล่อง Control gear ติดตั้งภายในโคม รีเฟลกเตอร์ผลิตจากอลูมีเนียมชุบอโนไดซ์ ชนิดหลอดไฟที่ใช้ได้กับโคมรุ่นนี้ หลอด Incandesent                        หลอดไส้ต่างๆ           ขั้ว  E27          100 watt (Max) หลอด Compact fluorescent           หลอดประหยัดไฟ      ขั้ว E27            60 watt (Max) หลอด Compact fluorescent           หลอดประหยัดไฟ      ขั้ว G24D3       26 Watt (Max) หลอด Mercury vapour                   หลอดแสงจันทร์        ขั้ว E27            80 Watt (Max) หลอด Metal halide                         หลอดเมทัลฮาไลน์    ขั้ว E27            70 Watt (Max) หลอด Highpressure sodium          หลอดโซเดียม           ขั้ว E27            70 Watt (Max)

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมส่องป้าย หลอดไอโอดีน

  โคมส่องป้าย หลอดไอโอดีน รหัส : CRFLO-0305 ยี่ห้อ : CRLighting รุ่น : โคมส่องป้าย หลอดไอโอดีน ไฟล์เอกสาร : FLOOD LIGHT.jpg รายละเอียดย่อ : โคมส่องป้าย มีหลายหลอดขนาดให้เลือก 120W 300W 400W 500W 1000W 1500W ให้เลือกตามความต้องการให้เหมาะกับขนาดป้ายนั้นๆ โคมส่องป้ายต่างๆ  มีให้เลือกตามความเหมาะสม Flood Light 120"W Flood Light 300W Flood Light 400W Flood Light 500W Flood Light 1000W Flood Light 1500W สามารถสั่งทำขาจับโคมได้ตามขนาดที่ต้องการ ขนาด 50CM ขนาด 1.5M ขนาด 2M ขนาด 2.5M ขนาด 3M     หรือตามความต้องการมากกว่านั้น

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมส่องป้ายเปลือย

  โคมส่องป้ายเปลือย รหัส : CRFLO-0303 ยี่ห้อ : CRLighting รุ่น : โคมส่องป้ายเปลือย Par38 รายละเอียดย่อ : เหมาะสำหรับติด ป้ายโฆษณา ป้ายชื่อรูปขนาดใหญ่ ซุ้มต่างๆ CRFLO-0303 โคมส่องป้าย Flood Light ตัวโคมผลิตจากอลูมีเนียมอัลลอย สีฝุ่นกัน UV (Expoxy) ฝาครอบโคมผลิตจากแก้วใสหรืออะคิริคใส ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 น็อตผลิตจากแสตนเลส กล่อง Control gear ติดตั้งภายในโคม รีเฟลกเตอร์ผลิตจากอลูมีเนียมชุบอโนไดซ์ ชนิดหลอดไฟที่ใช้ได้กับโคมรุ่นนี้ หลอด Incandesent                         หลอดไส้ต่างๆ          ขั้ว  E27         100watt (Max) หลอด Compact fluorescent            หลอดประหยัดไฟ     ขั้ว  G24D3     26 Watt (Max) PAR 38                                           หลอดพาร์38            ขั้ว  E27         120watt (Max) PAR 30                                           หลอดพาร์30            ขั้ว  E27         120watt (Max) PAR 20                                           หลอดพาร์20            ขั้ว  E27           50watt (Max) MR 16                                             หลอดฮาโลเจน        ขั้ว  GU10        50watt (Max)

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมหัวเห็ดชั้นปักสนาม

  โคมหัวเห็ดชั้นปักสนาม รหัส : CRGAR-0407 ยี่ห้อ : CRLighting รุ่น   : โคมหัวเห็ดชั้นปักสนาม               เหมาะสำหรับสถานที่เป็นดิน ปักลงในดิน เช่นสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ เพื่อให้แสงสว่าง และยังสมารถ ประดับสวนและสนามนั้น ๆ ให้ความสวยงาม สะดวกในการย้ายที่ได้ง่าย CRGAR-0407 โคมไฟปักสนาม Garden Light ตัวโคมผลิตจากอลูมีเนียมอัลลอย สีฝุ่นกัน UV (Expoxy) ฝาครอบโคมผลิตจากแก้วใสหรืออะคิริคใส ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 น็อตผลิตจากแสตนเลส กล่อง Control gear ติดตั้งภายในโคม รีเฟลกเตอร์ผลิตจากอลูมีเนียมชุบอโนไดซ์ ชนิดหลอดไฟที่ใช้ได้กับโคมรุ่นนี้ หลอด Incandesent                         หลอดไส้ต่างๆ           ขั้ว E27                100 watt (Max) หลอด Compact fluorescent           หลอดประหยัดไฟ       ขั้ว E27                  60 watt (Max) หลอด Compact fluorescent           หลอดประหยัดไฟ       ขั้ว G24D3             26 Watt (Max) หลอด Mercury vapour                   หลอดแสงจันทร์         ขั้ว E27                  80 Watt (Max) หลอด Metal halide                         หลอดเมทัลฮาไลน์     ขั้ว E27                  70 Watt (Max) หลอด Highpressure sodium          หลอดโซเดียม            ขั้ว E27                  70 Watt (Max)  

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โคมหัวเห็ดปักสนาม

  รหัส : CRGAR-0408 ยี่ห้อ : CRLighting รุ่น   : โคมหัวเห็ดปักสนาม               เหมาะสำหรับสถานที่เป็นดิน ปักลงในดิน เช่น สนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ เพื่อให้แสงสว่าง และยังสมารถประดับสวนและสนามนั้น ๆ ให้ความสวยงาม สะดวกในการย้ายที่ได้ง่าย CRGAR-0408 โคมไฟปักสนาม Garden Light ตัวโคมผลิตจากอลูมีเนียมอัลลอย สีฝุ่นกัน UV (Expoxy) ฝาครอบโคมผลิตจากแก้วใสหรืออะคิริคใส ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 น็อตผลิตจากแสตนเลส กล่อง Control gear ติดตั้งภายในโคม รีเฟลกเตอร์ผลิตจากอลูมีเนียมชุบอโนไดซ์   ชนิดหลอดไฟที่ใช้ได้กับโคมรุ่นนี้ หลอด Incandesent                         หลอดไส้ต่างๆ           ขั้ว E27              100 watt (Max) หลอด Compact fluorescent           หลอดประหยัดไฟ       ขั้ว E27                60 watt (Max) หลอด Compact fluorescent           หลอดประหยัดไฟ       ขั้ว G24D3           26 Watt (Max) หลอด Mercury vapour                   หลอดแสงจันทร์         ขั้ว E27                80 Watt (Max) หลอด Metal halide                         หลอดเมทัลฮาไลน์     ขั้ว E27                70 Watt (Max) หลอด Highpressure sodium          หลอดโซเดียม            ขั้ว E27                70 Watt (Max)

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ป้ายซอย ป้ายถนน

  ป้ายซอย ป้ายถนน รหัส : CRFound2 ยี่ห้อ : RF รุ่น : ป้ายถนน ป้ายซอย             ผลิตและออกแบบงานป้ายซอย ป้ายบอกเลขที่ซอย ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อ กรอบรูป ตามแบบ ทุกดีไซน์หลากหลายขนาด

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ของตกแต่งบ้าน หงส์คู่

  ของตกแต่งบ้าน หงส์คู่ ช รวยไลท์ติ้ง ผู้ผลิตและจำหน่าย หิ้งพระประติมากรรม ของตกแต่งบ้าน โคมไฟประติมากรรมหงส์ กินรี มโนราห์ พญานาค เทวดา นางฟ้า พระพุทธรูป ปรางค์ต่างๆ ป้ายถนน ป้ายบอกทาง เสาลายไทย ประติมากรรมรูปต่างๆ ไฟถนน รวมถึงงานป้ายซอย  ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  ผลงานการันตีคุณภาพ สามารถส่งแบบมาให้เราตีสเปค ราคาได้

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • หิ้งพระประติมากรรม รุ่นติดผนัง

  หิ้งพระประติมากรรม รุ่นติดผนัง  ขนาด 5” 9” 12”    

  หมวดหมู่ : โคมไฟ

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ

คำค้นสินค้า

ตราสินค้า